Agroforestry Netwerk Brabant

Het Agroforestry Netwerk Brabant is opgericht in 2017 als initiatief vanuit agrarische ondernemers om een netwerk te ontwikkelen dat ondersteunt bij het toepassen van agroforestry op agrarische bedrijven. Zo’n 70 boeren, maar ook ZLTO, Innovatienetwerk Noord-Brabant, de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelfonds Brabant, het Brabants Landschap/Steunpunt Landschapsbeheer en ondernemers zijn in dit netwerk vertegenwoordigd.

Het Agroforestry Netwerk Brabant organiseert sinds 2017 excursies, studiebijeenkomsten, en filmavonden over agroforestry. Het netwerk opereert bovendien als een lobby voor agroforestry naar overheden en andere stakeholders. Ook heeft het netwerk aansluiting gezocht bij de internationale European Agroforestry Federation (EURAF) en de Stichting Agroforestry Nederland.

 

Begeleiding

Onder begeleiding van het Agroforestry Netwerk Brabant hebben tussen 2017 en 2023 zo’n 100 agrariërs een herontwerp van hun bedrijf gemaakt. Bijna al deze bedrijven zijn inmiddels gestart met het aanplanten van bomen of zijn dat voornemens om in het najaar van 2023 te gaan doen. Deze ondernemers worden hierbij ondersteund door adviseurs vanuit het Agroforestry Netwerk Brabant;

  • Piet Rombouts – Rombouts Agroecologie
  • Jade Koop – Jade Reforestry
  • Loes Vinkenborg – Crops
  • Marco Bijl – Forestry Service Group
  • Mark Vonk – GroenING

Interesse? Vul het contactformulier in een een van onze adviseurs neemt contact met u op.

Best practices uit Brabant

Brabant is koploper op het gebied van agroforestry. Er zijn dan ook al een aantal mooie praktijkvoorbeelden te vinden die inspireren en waarvan we kunnen leren.