Literatuur

  • Het bodemvoedselweb, Jeff Lowenfels & Wayne Lewis (Jan van Arkel)
  • Making small farms Work, Richard Perkins (Ridgedale Permaculture)
  • Herstellende landbouw, Mark Shepard (Jan van Arkel)
  • Holzer’s permacultuur, Sepp Holzer (Jan van Arkel)
  • Punten en lijnen in het landschap, Martin Hermy (Marc Van de Wiele)
  • Salad bar beef, Joel Salatin (Polyface)

“In 2018 hebben we een waterretentiebekken gerealiseerd met rabatten (verhogingen). Op deze rabatten zijn walnotenbomen aangeplant. De walnoten willen we via een nog op te richten coöperatie afzetten. We hebben voor deze vorm van agroforestry gekozen omdat we ‘n waterberging wilde creëren zonder landbouwgrond uit productie te nemen.”

FAMILIE KEIJZERS, Geitenbedrijf in Liessel

Internet