Agroforestry in Van Gogh NP

De aanplant van bomen staat volop in de belangstelling. Hoe kunnen bomen gecombineerd worden met een rendabele bedrijfsvoering? Brabants Bodem (onderdeel van Van Gogh Nationaal Park) steekt een helpende hand uit.

Het doel van VGNP is om in Brabant een gezond en leefbaar gebied te creëren, waar de (voedsel)productie in evenwicht is met andere maatschappelijke belangen, ook voor de toekomstige generaties. Het aanplanten van meer bomen in de vorm van agroforestry draagt bij aan dit doel. Brabants Bodem wil agrarische ondernemers enthousiasmeren om met agroforesty aan de slag te gaan. De uitvoering van dit project is gegund aan de Gebiedsonderneming Duinboeren & Maatschappij en het Agroforesty Netwerk Brabant.

Vanuit dit project is het mogelijk om samen met een adviseur te bekijken welke vorm van agroforestry bij jou toekomstvisie past. Een tweetal adviseurs maken op basis van de gekozen vorm van agroforestry een beplantings- en bedrijfsplan voor jouw situatie. Voor de realisatie is een tegemoetkoming in de kosten beschikbaar van € 2.000,- per hectare.

Kortom, mocht je al eens hebben nagedacht om met agroforestry aan de slag te gaan, dan is dit een goed moment!

Van Gogh