Hillekens Hoeve

De Hillekens Hoeve is een biologisch melkveebedrijf met 50 hectare in eigendom, 17 hectare kortlopende pacht, 15 hectare maaibeheer kruidenrijk grasland en 7 hectare grasklaver op stam (samenwerking met een bio-akkerbouwer). In totaal is 89 hectare waarvan 88 hectare gras en 1 hectare baktarwe.

Op 1 hectare is gestart met agroforestry, middels de aanleg van 45 notenbomen en 12 hoogstamfruitbomen. Doel van deze bomen: productie, schaduw voor koeien en ecosysteemdiensten. Agroforestry wordt gecombineerd met gras en veehouderij.

Jack Verhulst

Hillekens Hoeve biologisch melkveebedrijf

jackverhulst@onderneemonline.com

Vlaanderbos 6, 4874 LS Etten-Leur